Wprowadzenie

Czym jest Krzyż św. Benedykta?

Krzyż św. Benedykta jest jednym z bardziej rozpowszechnionych i znanych katolickich medalików. Jest poświęcony Krzyżowi Świętemu i ojcowi monastycyzmu zachodniego, św. Benedyktowi z Nursji. Data powstania medalika nie jest znana, był on jednak popularny już w XVII wieku. Niesie ze sobą wiele duchowych łask i błogosławieństw. Wygląd medalika został określony w breve papieskim z 1742 roku. Medalik należy do sakramentaliów, czyli znaków świętych, uzdalniających do przyjęcia łaski i do współpracy z nią (KKK 1667-1679). Zwykle nosi się go przy sobie, na szyi, zakonnicy przypinają go też przy pasie. Warto ponadto umieścić medalik w domu, zawiesić na ścianie lub nad drzwiami. Przed użyciem powinien zostać poświęcony przez kapłana.Jak wygląda tradycyjny, klasyczny medalik?


Na przedniej stronie medalika przedstawiona jest postać św. Benedykta. Święty w prawej ręce trzyma krzyż, jak do błogosławieństwa. W lewej, opuszczonej przy ciele, ma regułę swojego zakonu. Przy nogach po jego prawej strony leży infuła, znak godności opata, po stronie przeciwnej kruk przyjmujący chleb z jego ręki. Święty ubrany jest w strój zakonny. Napis łaciński to nazwa medalika: Krzyż św. o. Benedykta. Zobacz więcej: Przód medalika.
Na tylnej stronie medalika znajdujemy krzyż oraz pierwsze litery łacińskiej formuły modlitwy z wezwaniem mocy Krzyża Świętego (egzorcyzm prywatny). Zobacz więcej: Tył medalika.


Jakie znaczenie duchowe ma medalik?

Zasadniczo medalik wyjednywa łaskę nawrócenia, ochrania przed różnymi formami diabelskiego wpływu i zniewolenia, stanowi ochronę w niebezpieczeństwie zdrowia i śmierci, przyczynia się do uzdrowień. Znanych jest wiele rozmaitych, szczegółowych łask i błogosławieństw płynących z noszenia i użycia medalika.


Jak wygląda nowy wzór medalika i na czym polega jego nowość w porównaniu ze starym?

Nowy wzór medalika powstał pod koniec XIX wieku. Prześledzenie, w jakim czasie i w jaki sposób zastąpił stary wzór, wymagałoby szerszych badań historycznych, natomiast pewne jest, że pod koniec XX wieku stary wzór medalika nie był już w powszechnym użyciu. W XXI wieku widzimy jednak stopniowy powrót do tradycyjnej formy medalika.
Trzeba przyznać, że stary wzór (tradycyjny, klasyczny), zawiera jasne, klarowne symbole. Nowy medalik nie niesie ze sobą w niczym dla siebie istotnym więcej błogosławieństwa i łaski niż stary. Łaski spływające na osobę noszącą medalik przychodzą nie przez taki czy inny wzór, lecz przez wiarę i modlitwę Kościoła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz