Odpusty

Z noszeniem medalika Krzyż św. Benedykta (odmówieniem modlitw oraz czasem dodatkowo przy spełnieniu dobrych uczynków) wiąże się wiele odpustów, zaaprobowanych i wymienionych w papieskim breve (wypisanych wcześniej przez kongregację kardynałów 23 grudnia 1741 roku). Są to zarówno odpusty cząstkowe, jak i zupełne.
Na przykład pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny za noszenie przy sobie medalika oraz odmawianie regularne, powiedzmy raz na tydzień, chwalebnej części Różańca.
Albo przykładowo odpust cząstkowy dwudziestu lat czyśćca, do uzyskania jeden raz w tygodniu, można otrzymać za codzienną modlitwę o wyrugowanie herezji.
Dokładna lista odpustów znajduje się w papieskim breve.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz