Breve papieskie

Breve papieża Benedykta XIV z 12 marca 1742 roku, które zatwierdza użycie medalika, jego wygląd oraz odpusty z nim związane. Tekst breve przytoczony jest z broszury opata benedyktyńskiego o. P. Guérangera i jej tłumaczenia na język polski.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz