Formuła błogosławieństwa

Medalik Krzyż św. Benedykta przed użyciem powinien zostać poświęcony przez kapłana, jak każde inne sakramentale. 

Klasyczne łacińskie błogosławieństwo. 


FORMULA BREVIOR BENEDICENDI NUMISMATA S. BENEDICTI

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit calum et terram.

Exorcizo vos, numismata, per Deum + Patrem omnipotentem, qui fecit calum et terram, mare et omnia, qua in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omne phantasma satana, eradicare et effugare, ab his numismatibus: ut fiant omnibus qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis: in nomine Pa + tris omnipotentis, et Jesu + Christi Filii ejus, Domini nostri, et Spiritus + Sancti Paracliti, et in caritate ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sǽculum per ignem.
R. Amen.

V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Oratio
Deus omnipotens, bonorum omnium largitor, supplices te rogamus, ut per interessionem sancti Benedicti his sacris numismatibus tuam bene + dictionem infundas, ut omnes qui ea gestaverint ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis, et gratiam sanctificationis atque indulgentias (nobis) concessas consequi mereantur, omesque diaboli insidias et fraudes, per auxilium misericordia tua, studeant devitare et in conspectu tuo sancti et immaculati valeant apparere.
Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Et aspergantur aqua benedicta.Formuła błogosławieństwa – polskie tłumaczenie
(Tłumaczenie prywatne.)
K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
Zaklinam [egzorcyzmuję] was, medaliki, przez Boga + Ojca Wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Dla zwalczenia i wykorzenienia z tych medalików wszelkiej mocy przeciwnika, wszelkiego działania diabelskiego, i wszelkiej napaści, wszelkich widziadeł szatańskich, aby stały się dla wszystkich tych, którzy będą ich używać, zdrowiem umysłu i ciała, w imię Oj + ca Wszechmogącego, Jezusa + Chrystusa Syna Jego, Pana naszego, i Ducha + Świętego Pocieszyciela, i w miłości tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, i świat przez ogień. W. Amen.
K. Panie wysłuchaj błaganie moje.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
Módlmy się.                                    Modlitwa
Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy, przez wstawiennictwo świętego Benedykta: udziel swojego błogosła + wieństwa tym świętym medalikom i spraw, aby każdy, kto będzie je nosił i chciał wypełniać dobre dzieła, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, uzyskał łaskę uświęcenia i przyznane odpusty, i aby dzięki pomocy miłosierdzia Twego zdołał uniknąć wszystkich zasadzek i podstępów szatańskich i był w stanie wytrwać przed Obliczem Twoim w świętości i nieskazitelności.
Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.
Kapłan kropi medaliki wodą święconą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz