Tył medalika

Breve papieskie jasno określa wygląd tylnej strony medalika Krzyż św. Benedykta.


...altera vero [pars numismatis] Crucem [repraesentat]...
...druga zaś [strona medalika przedstawia] Krzyż...


Tak więc to Krzyż jest głównym elementem odwrotnej strony tego sakramentalium. Mowa jest o Krzyżu Świętym – Krzyżu, który stanowi najważniejszy znak wiary chrześcijańskiej.
Dalej wytyczne papieskiego breve wskazują na litery, będące skrótami – są to pierwsze litery wyrazów, które składają się na modlitwę.

...in cujus [Crucis] extremo circuitu litterae seu characteres, scilicet (…) respective significantes exprimuntur...
...w którego [Krzyża] zewnętrznym obwodzie wybite litery bądź znaki (…) odpowiednio oznaczają...

...V. Vade. R. retro. S. Sathana. N. numquam. S. suade. M. mihi. V. vana...
...Idź precz szatanie, nigdy nie nakłaniaj mnie do próżności...

...S. sunt. M. mala. Q. quae. L. libas. I. ipse. V. venena. B. bibas...
...złe są te [pokusy], które podsuwasz, sam pij trucizny...

...In linea vero ejus recta, C. crux. S. sacra. S. sit. M. mihi. L. lux...
...w jego linii właściwej, poziomej: Krzyż Święty niech będzie mi światłem

...In inversa autem, N. non. D. draco. S. sit. M. mihi. D. dux.
...w drugiej natomiast: nie smok niech będzie mi wodzem...
Nie smok, czyli nie szatan, ale Bóg.

...ac demum in quatuor lateribus C. crux. S. Sancti. P. Patris. B. Benedicti
...i na koniec w czterech rogach: Krzyż świętego ojca Benedykta...


Kropki umieszczane po literach bądź między nimi zastosowane są jako skróty wyrazów. Oddzielając litery, wskazują, że nie tworzą one całości, umieszczone ze względów edytorskich, a także dla przejrzystości.

Krzyżyk bądź IHS na środku na górze. Choć breve tego nie nakazuje, na tylnej stronie medalika w jego górnej środkowej części umieszczano mały krzyżyk bądź litery IHS. Jak wskazuje autor jednego z opracowań, z 1849 roku (zob. bibliografia), miało to wskazywać, że korzyści duchowe tego medalika zależą od wiary w Jezusa Chrystusa. Zależą one także od wiary w moc Krzyża.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz